senzori

You are currently browsing articles tagged senzori.

Un detector de prezenţă este în principiu un detector PIR care sesizează mişcările termice efectuate de persoane, animale sau obiecte. Spre deosebire de un senzor de mişcare obişnuit, aşa cum sunt cele folosite la sistemele de securitate, detectorul de prezenţă nu trimte semnalul de detecţie decât după ce a sesizat un număr minim de mişcări într-o unitate definită de timp. De asemenea comanda trimisă la finalizarea detecţiei se face cu o anumită întârziere, de obicei reglabilă de către instalator.

Exemplu de detector de prezenţă

Exemplu de detector de prezenţă

Detectoarele de prezenţă sunt folosite la comanda iluminatului şi a climatizării spaţiului în care sunt amplasate. Pentru a porni lumina artificială atunci când este nevoie şi a o opri când nu mai este nevoie, detectorul de prezenţă are încorporat, de obicei, şi un senzor de luminozitate. În acest fel, atunci când luminozitatea spaţiului respectiv scade sub o anumită valoare şi este detectată prezenţa, lumina artificială este aprinsă. În momentul în care prezenţa nu mai este detectată lumina se stinge automat.

Amplasarea unui detector de prezenţă pentru a servi un post de lucru

Amplasarea unui detector de prezenţă pentru a servi un post de lucru

Simultan cu această operaţiune regimul termic al spaţiului respectiv este trecut în starea confort, indiferent de luminozitatea măsurată. După părăsirea spaţiului regimul termic este readus în starea economică.

Este disponibilă şi o comandă de inhibare a funcţiei de iluminare, pentru situaţiile în care nu dorim această funcţie (spre exemplu în dormitor, după ce adormim nu dorim să se mai aprindă lumina de fiecare dată când ne mişcăm).

Tags: ,

Orice sistem de securitate are câteva caracteristici comune:

  • trebuie să conţină o centrală care evaluează semnale şi ia decizii cu privire la acţiunile necesare
  • trebuie să ofere puncte de control fixe sau mobile pentru utilizatori
  • trebuie să capteze semnale diverse prin intermediul unor senzori specifici
  • trebuie să ofere posibilitatea monitorizării unor alarme tehnice, precum incendiile, care trebuiesc anunţate autorităţilor
  • trebuie să poată alarma acustic, optic şi prin comunicatoare atât utilizatorii cât şi echipajele de protecţie de la poliţie sau firmele de specialitate

În acest moment există o varietate foarte mare de soluţii care pot răspunde cerinţelor de mai sus. În cazul unei clădiri deja echipate cu un sistem KNX suntem în faţa unei alegeri cu trei răspunsuri posibile:

  1. putem alege o centrală de alarmă complet separată de sistemul KNX. În acest caz probabil costurile vor fi ceva mai mari din cauza redundanţei senzorilor cu acţiune asemănătoare. Spre exemplu avem senzori la uşi şi la geamuri pentru controlul climatizării (vezi studiul de caz) şi ne mai trebuie alţii separaţi şi pentru securitate. Sau sistemul va fi mai puţin performant: pentru a nu creşte costurile renunţăm la senzorii de la geamuri şi ne mulţumim numai cu clasicii senzori de detecţie a mişcării
  2. putem alege o centrală cu interfaţă de gestiune conectabilă la KNX. Şi în acest caz dezavantajele de mai sus rămân valabile dar cel puţin avem posibilitatea de a explora prin mijloace KNX, inclusiv de la distanţă, starea centralei, armarea, dezarmarea, etc.
  3. putem alege o centrală originală KNX. În acest caz nu numai că avem control extins asupra funcţiilor de securitate dar în plus putem economisi foarte mult refolosind senzorii deja existenţi în instalaţia KNX

În  cadrul celui de-al treilea scenariu devin posibile configurări inteligente ale zonelor de securitate ale clădirii. Astfel se pot grupa senzorii de pe conturul unei anumite zone funcţionale (senzori magnetici şi cei de detecţie a spargerii geamurilor) iar separat senzorii de mişcare din interior. În acest mod se pot opera armări ale sistemului de securitate în două moduri: cu persoane prezente în aria de securitate sau cu persoane absente.

Comenzile pentru armare totală pot fi folosite şi pentru trecerea climatizării în modul economic. În felul acesta nu trebuie să ne mai preocupe setarea absenţei globale pentru reglarea climatizării.

Senzorii de prezenţă, care în mod obişnuit sunt folosiţi pentru reglarea fină a climatizării şi a iluminatului în momentul în care sunt prezente persoane în diverse încăperi, pot fi folosiţi în cazul declanşării unei alarme pentru memorarea încăperilor în care au intrat spărgătorii.

Log alarma KNX

Log alarma KNX

Tags: , ,