Instalaţia electrică

Unul din sistemele importante din noua casă va fi instalaţia electrică. Aici nu vom expune pe larg cum trebuie făcută instalaţia electrică din moment ce această activitate este reglementată oficial şi cei care pot proiecta şi monta instalaţia sunt uşor de găsit. În schimb vom creiona nişte idei care sunt bine de avut în vedere atunci când se proiectează instalaţia electrică într-o clădire în care se doreşte automatizare KNX.

Sistemul KNX se cablează cu un cablu special numit cablu instabus.

Cablu instabus - 4 fire torsadate 0,8mm, ecran şi tresă, înveliş verde

Cablu instabus - 4 fire torsadate 0,8mm, ecran şi tresă, înveliş verde

 1. Prin adăugarea automatizării KNX instalaţia electrică se simplifică pentru că nu mai trebuiesc cablate trasee de la doze la întrerupătoare şi apoi la lămpile electrice.
 2. Dispozitivele KNX de acţionare a luminilor pot fi montate în tablouri (şi se cablează trasee directe către lămpi), în dozele electrice (se pun doze mai mari, se aduce o singură alimentare spre doză apoi de acolo trasee directe către lămpi) sau chiar îngropate deasupra lămpilor. Deşi presupune cele mai multe trasee în paralel şi lungimi mai mari de cablu electric, totuşi montarea dispozitivelor în tablourile electrice este cea mai economică variantă deoarece un singur dispozitiv de tablou poate acţiona până la 8 sau chiar 12 lumini iar economia realizată depăşeşte cu mult costul cablării suplimentare
 3. Între tabloul electric principal şi tablourile secundare trebuie cablat un singur traseu de cablu KNX instabus
 4. Consideraţi ca toate tablourile electrice să fie cu dimensiuni mai mari pentru a putea primi în interiorul lor şi dispozitivele KNX
 5. Cablul KNX instabus poate fi folosit şi la distribuţia semnalului de interfonie pentru controlul accesului la poartă sau între diferitele secţiuni ale clădirii
 6. Prevedeţi în traseul cablului KNX instabus puncte de conectare şi pentru dispozitive posibil de montat în viitor. Astfel traseul optim va conţine: locaţiile întrerupătoarelor, a senzorilor de prezenţă, a senzorilor de mişcare pentru alarma KNX, a senzorilor magnetici de deschiderea şi a celor de detecţia spargerii geamurilor, dozele electrice, tablourile electrice, acoperiş (pentru staţie meteo sau panouri solare), punctele posibile de măsurare a consumului utilităţilor (electricitate, apă rece, apă caldă, gaz metan), elemente de automatizare a porţilor, uşilor de garaj, proximitatea uşilor pentru posibilitatea montării de zăvoare electrice, panouri de vizualizare şi comandă a instalaţiei de automatizare sau a instalaţiei audio/video
 7. Nu uitaţi că dispozitivele KNX conectabile la cablul instabus sunt mai ieftine decât cele radio.
 8. Folosiţi numai cablu instabus original. Chiar dacă e mai scump şi mai puţin uzual trebuie să înţelegeţi că acest cablu va ajunge extrem de des în vecinătatea cablurilor electrice. Caracteristicile constructive ale cablului instabus permit protecţia utilizatorilor în faţa pericolului de electrocutare. Este obligatoriu să fie respectate normele SELV în vigoare.
 9. Nu permiteţi electricienilor să conecteze segmentele de cablu instabus între ele. În schimb cereţi-le să lase la fiecare capăt câte 25cm de cablu suplimentar pentru a facilita conectarea de către inginerii certificaţi KNX.
 10. Prevedeţi zone separate electric prin pereţi izolanţi în doze care să permită izolarea conexiunilor electrice de cele instabus
 11. Executaţi în paralel şi cablare de curenţi slabi (CAT5, CAT6) pentru distribuţia reţelelor de calculatoare, a semnalelor audio/video. Aveţi în vedere ca aceste trasee să nu fie rulate în paralel cu cele electrice la o distanţă mai mică de 0,5m, iar în punctele de intersecţie să nu fie o distanţă mai mică de 4cm.

Deşi din cele de mai sus se poate crea impresia că lucrurile se complică, în realitate ele se simplifică iar preţul final al cablării instalaţiei electrice este mai mic.

Instalaţia KNX poate atinge multe puncte în clădire

Instalaţia KNX poate atinge multe puncte în clădire

Tags: ,

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Articles