Tâmplărie uşi şi ferestre

articol preluat parţial de la www.civa.ro

O întrebare logică pe care şi-ar pune-o oricine este în cautarea de uşi sau ferestre: de ce aş alege tâmplăria din PVC şi de ce Salamander?

Tâmplărie Salamander
Tâmplărie Salamander

Tâmplăria PVC este, la momen­tul actual, cel mai indicat pro­dus pen­tru con­strucţii cu des­ti­naţia de locu­inţă. Prin com­paraţie cu pro­du­sele confecţio­nate din lemn sau alu­mi­niu, PVC-ul armat cu oţel zincat oferă cea mai bună izolare ter­mică, cu coeficienţi cuprinşi în interva­lul 1 … 1,4 W/mpK. În plus, profi­lele din PVC au forme exte­rioare foarte plăcute ca design, sunt dispo­nibile într-o largă gamă de culori (nuanţe RAL şi imitaţii de lemn), iar structura inte­rioară, de tip multi-cameră, este opti­mizată pen­tru protecţie ter­mică şi evacuare a apei colectate.

Avantajul profi­lu­lui Sala­mander, în cadrul pro­du­selor similare de pe piaţă, vine în pri­mul rând din fap­tul că orice pro­dus etichetat Sala­mander este fabricat integral în Ger­ma­nia. Seri­ile de profile pe care le comercializăm sunt exact aceleaşi care se vând pe piaţa vest europeană. Aceasta înseamnă că profi­lul Sala­mander nu este o serie eco­no­mică, fabricată pen­tru Europa de Est, cu compoziţie slab calitativă a plasti­cu­lui, cu gro­sime redusă a pereţi­lor despărţi­tori şi cu armături neco­respunzătoare. Din păcate, acestea sunt atribu­tele majo­rităţii pro­du­selor care se vând în acest moment în România.

În plus faţă de cele menţionate mai sus de firma care ne-a furnizat nouă tâmplăria, aş mai preciza faptul că ea poate fi comandată direct cu obloanele exterioare instalate. În cazul nostru acest lucru nu a fost luat în considerare de la bun început şi prin urmare a trebuit să renunţăm la 12cm din suprafaţa geamului care a fost acoperit în partea de sus de un sistem de obloane instalat ulterior.

Idei de automatizare

În primul rând recomandăm automatizarea obloanelor. Comanda se poate face manual, prin internet, folosind un temporizator universal care calculează orele de răsărit şi apus sau folosind semnale de luminozitate de la o staţie meteo sau de la senzori de luminozitate din încăperi.

O a doua posibilitate de automatizare constă în instalarea de senzori magnetici de contact pentru închiderea şi deschiderea uşilor şi ferestrelor precum şi instalarea senzorilor de geam spart. Aceştia din urmă pot veni în variante pentru fiecare geam şi care se montează prin lipire sau pentru câte o încăpere întreagă, ce sunt de natură acustică şi care pot monitoriza mai multe geamuri simultan. Aceşti senzori vor funiza semnale pentru instalaţia de climatizare, pentru sistemul de securitate şi chiar pentru utilizatorii care trebuie să verifice toate uşile şi toate ferestrele înainte de a pleca din clădire – acţiune ce se poate realiza consultând o simplă pagină de intranet.

Listarea problemelor înainte de părăsirea clădirii
Listarea problemelor înainte de părăsirea clădirii
Detaliu problemă - o uşă este deschisă
Detaliu problemă – o uşă este deschisă

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *