Îmi construiesc casă

Articole pentru cei care vor să înceapă, au început deja sau chiar au terminat să-şi construiască o casă. Şi chiar şi pentru cei deja mutaţi în casă nouă.

articol preluat parţial de la www.civa.ro

O întrebare logică pe care şi-ar pune-o oricine este în cautarea de uşi sau ferestre: de ce aş alege tâmplăria din PVC şi de ce Salamander?

Tâmplărie Salamander

Tâmplărie Salamander

Tâmplăria PVC este, la momen­tul actual, cel mai indicat pro­dus pen­tru con­strucţii cu des­ti­naţia de locu­inţă. Prin com­paraţie cu pro­du­sele confecţio­nate din lemn sau alu­mi­niu, PVC-ul armat cu oţel zincat oferă cea mai bună izolare ter­mică, cu coeficienţi cuprinşi în interva­lul 1 … 1,4 W/mpK. În plus, profi­lele din PVC au forme exte­rioare foarte plăcute ca design, sunt dispo­nibile într-o largă gamă de culori (nuanţe RAL şi imitaţii de lemn), iar structura inte­rioară, de tip multi-cameră, este opti­mizată pen­tru protecţie ter­mică şi evacuare a apei colectate.

Avantajul profi­lu­lui Sala­mander, în cadrul pro­du­selor similare de pe piaţă, vine în pri­mul rând din fap­tul că orice pro­dus etichetat Sala­mander este fabricat integral în Ger­ma­nia. Seri­ile de profile pe care le comercializăm sunt exact aceleaşi care se vând pe piaţa vest europeană. Aceasta înseamnă că profi­lul Sala­mander nu este o serie eco­no­mică, fabricată pen­tru Europa de Est, cu compoziţie slab calitativă a plasti­cu­lui, cu gro­sime redusă a pereţi­lor despărţi­tori şi cu armături neco­respunzătoare. Din păcate, acestea sunt atribu­tele majo­rităţii pro­du­selor care se vând în acest moment în România.

În plus faţă de cele menţionate mai sus de firma care ne-a furnizat nouă tâmplăria, aş mai preciza faptul că ea poate fi comandată direct cu obloanele exterioare instalate. În cazul nostru acest lucru nu a fost luat în considerare de la bun început şi prin urmare a trebuit să renunţăm la 12cm din suprafaţa geamului care a fost acoperit în partea de sus de un sistem de obloane instalat ulterior.

Idei de automatizare

În primul rând recomandăm automatizarea obloanelor. Comanda se poate face manual, prin internet, folosind un temporizator universal care calculează orele de răsărit şi apus sau folosind semnale de luminozitate de la o staţie meteo sau de la senzori de luminozitate din încăperi.

O a doua posibilitate de automatizare constă în instalarea de senzori magnetici de contact pentru închiderea şi deschiderea uşilor şi ferestrelor precum şi instalarea senzorilor de geam spart. Aceştia din urmă pot veni în variante pentru fiecare geam şi care se montează prin lipire sau pentru câte o încăpere întreagă, ce sunt de natură acustică şi care pot monitoriza mai multe geamuri simultan. Aceşti senzori vor funiza semnale pentru instalaţia de climatizare, pentru sistemul de securitate şi chiar pentru utilizatorii care trebuie să verifice toate uşile şi toate ferestrele înainte de a pleca din clădire – acţiune ce se poate realiza consultând o simplă pagină de intranet.

Listarea problemelor înainte de părăsirea clădirii

Listarea problemelor înainte de părăsirea clădirii

Detaliu problemă - o uşă este deschisă

Detaliu problemă - o uşă este deschisă

Tags: ,

Unul din sistemele importante din noua casă va fi instalaţia electrică. Aici nu vom expune pe larg cum trebuie făcută instalaţia electrică din moment ce această activitate este reglementată oficial şi cei care pot proiecta şi monta instalaţia sunt uşor de găsit. În schimb vom creiona nişte idei care sunt bine de avut în vedere atunci când se proiectează instalaţia electrică într-o clădire în care se doreşte automatizare KNX.

Sistemul KNX se cablează cu un cablu special numit cablu instabus.

Cablu instabus - 4 fire torsadate 0,8mm, ecran şi tresă, înveliş verde

Cablu instabus - 4 fire torsadate 0,8mm, ecran şi tresă, înveliş verde

 1. Prin adăugarea automatizării KNX instalaţia electrică se simplifică pentru că nu mai trebuiesc cablate trasee de la doze la întrerupătoare şi apoi la lămpile electrice.
 2. Dispozitivele KNX de acţionare a luminilor pot fi montate în tablouri (şi se cablează trasee directe către lămpi), în dozele electrice (se pun doze mai mari, se aduce o singură alimentare spre doză apoi de acolo trasee directe către lămpi) sau chiar îngropate deasupra lămpilor. Deşi presupune cele mai multe trasee în paralel şi lungimi mai mari de cablu electric, totuşi montarea dispozitivelor în tablourile electrice este cea mai economică variantă deoarece un singur dispozitiv de tablou poate acţiona până la 8 sau chiar 12 lumini iar economia realizată depăşeşte cu mult costul cablării suplimentare
 3. Între tabloul electric principal şi tablourile secundare trebuie cablat un singur traseu de cablu KNX instabus
 4. Consideraţi ca toate tablourile electrice să fie cu dimensiuni mai mari pentru a putea primi în interiorul lor şi dispozitivele KNX
 5. Cablul KNX instabus poate fi folosit şi la distribuţia semnalului de interfonie pentru controlul accesului la poartă sau între diferitele secţiuni ale clădirii
 6. Prevedeţi în traseul cablului KNX instabus puncte de conectare şi pentru dispozitive posibil de montat în viitor. Astfel traseul optim va conţine: locaţiile întrerupătoarelor, a senzorilor de prezenţă, a senzorilor de mişcare pentru alarma KNX, a senzorilor magnetici de deschiderea şi a celor de detecţia spargerii geamurilor, dozele electrice, tablourile electrice, acoperiş (pentru staţie meteo sau panouri solare), punctele posibile de măsurare a consumului utilităţilor (electricitate, apă rece, apă caldă, gaz metan), elemente de automatizare a porţilor, uşilor de garaj, proximitatea uşilor pentru posibilitatea montării de zăvoare electrice, panouri de vizualizare şi comandă a instalaţiei de automatizare sau a instalaţiei audio/video
 7. Nu uitaţi că dispozitivele KNX conectabile la cablul instabus sunt mai ieftine decât cele radio.
 8. Folosiţi numai cablu instabus original. Chiar dacă e mai scump şi mai puţin uzual trebuie să înţelegeţi că acest cablu va ajunge extrem de des în vecinătatea cablurilor electrice. Caracteristicile constructive ale cablului instabus permit protecţia utilizatorilor în faţa pericolului de electrocutare. Este obligatoriu să fie respectate normele SELV în vigoare.
 9. Nu permiteţi electricienilor să conecteze segmentele de cablu instabus între ele. În schimb cereţi-le să lase la fiecare capăt câte 25cm de cablu suplimentar pentru a facilita conectarea de către inginerii certificaţi KNX.
 10. Prevedeţi zone separate electric prin pereţi izolanţi în doze care să permită izolarea conexiunilor electrice de cele instabus
 11. Executaţi în paralel şi cablare de curenţi slabi (CAT5, CAT6) pentru distribuţia reţelelor de calculatoare, a semnalelor audio/video. Aveţi în vedere ca aceste trasee să nu fie rulate în paralel cu cele electrice la o distanţă mai mică de 0,5m, iar în punctele de intersecţie să nu fie o distanţă mai mică de 4cm.

Deşi din cele de mai sus se poate crea impresia că lucrurile se complică, în realitate ele se simplifică iar preţul final al cablării instalaţiei electrice este mai mic.

Instalaţia KNX poate atinge multe puncte în clădire

Instalaţia KNX poate atinge multe puncte în clădire

Tags: ,

Dispozitivele KNX cu butoane pentru acţionare manuală se încadrează la categoria senzori şi pot veni în mai multe variante:

 1. Comutatoare tradiţionale care au încastrate în spatele lor dispozitive numite intrări binare şi care culeg informaţia despre acţiunile utilizatorului şi le transmit codificat în sistemul KNX
  • pro: se pretează pentru persoanele mai în vârstă care acceptă cu greu sisteme moderne de comandă pentru funcţii tradiţionale cum este comutarea luminii artificiale
  • pro: se pretează situaţiilor de retrofit unde vrem să înlocuim un sistem electric tradiţional cu un sistem KNX, eventual prin radio, fără să demontăm pereţi
  • pro: prin comutatorul tradiţional de la suprafaţă nu mai trece curent de 220V
  • contra: pentru instalaţii noi nu se justifică costul a două dispozitive în loc de unul singur
  • contra: designul nu este modern şi încăperile pierd stil
  • contra: scobiturile in pereţi trebuiesc adâncite pentru a acomoda şi dispozitivul KNX
 2. Comutatoare KNX care simulează comutatoarele tradiţionale
  • pro: se pretează pentru persoanele mai în vârstă care acceptă cu greu sisteme moderne de comandă pentru funcţii tradiţionale cum este comutarea luminii artificiale
  • pro: se pretează pentru instalaţii noi
  • contra: designul nu este modern şi încăperile pierd stil
 3. Comutatoare KNX cu design modern
  • pro: se pretează pentru persoanele tinere
  • pro: se pretează pentru instalaţii noi sau chiar retrofit
  • pro: designul este modern şi încăperile câştigă stil
  • pro: pot încorpora şi alte funcţii cum sunt termostatarea
  • pro: permit o densitate mai mare de butoane pe o suprafaţă similară cu cea a modelelor tradiţionale
  • contra: persoanele în vârstă sau cele cu deficienţe de vedere vor accepta mai greu butoanele mici şi funcţiile aglomerate

De obicei alegerea acestor dispozitive începe de la arhitectul care proiectează amenajarea interioarelor. Dacă sunteţi în faza de planificare solicitaţi arhitectului să evalueze temele cromatice şi de design ale producătorilor de comutatoare KNX şi să definească seriile de produse pentru fiecare spaţiu în parte.

Din experienţa noastră cele mai frumoase comutatoare sunt produse de germanii de la Gira şi dacă situl lor web nu vă convinge o vizită la showroomul de la sediul lor sigur vă va lăsa cu o amintire foarte plăcută.

Odată alese seriile de design, componentele electronice se repetă în mod identic pentru fiecare serie.

Nu uitaţi să comandaţi şi prizele şi restul elementelor din spaţiile vizate în acelaşi ton cu comutatoarele, chiar dacă acestea nu sunt direct implicate în sistemul KNX.

Gira Esprit Glass

Gira Esprit Glass

Gira Event Clear

Gira Event Clear

Gira Event Clear staţie interfon

Gira Event Clear staţie audio

Tags: ,

Soluţiile de comunicaţii fără fir intră din ce în ce mai mult în viaţa noastră. Sunt ele bune? Desigur, însă trebuie sa fim atenţi la limite.

Una din problemele cel mai puţin luate în calcul este aceea a interferenţei radio. Nu putem să mixăm totul orişicum. Chiar dacă echipamentele radio au frecvenţe de lucru diferite, un echipament de emisie puternic va bruia pe un altul aflat lîngă el.

Astăzi am ajuns aproape să nu mai realizăm câte surse de unde radio ne înconjoară. Iată mai jos o listă deloc completă:

 • reţele WiFi (câte puncte de acces aveţi? Dar notebook-uri, camere web fără fir?)
 • reţele de telefonie mobilă (telefoanele mobile emit chiar şi când nu le folosim)
 • telefoane fără fir pentru uzul liniilor de telefonie fixe
 • senzori magnetici la uşi şi ferestre
 • căşti sau difuzoare Blutooth
 • senzori de la sistemele de alarmă
 • diverse telecomenzi radio
 • câmpuri magnetice din mediul înconjurător: aeroporturi, unităţi militare, staţii radio şi TV
 • elemente de automatizare radio (de exemplu KNX RF)
 • cuptoare cu microunde

Chiar dacă toate aceste sisteme au fost bine proiectate individual, atunci când numărul lor creşte în aceeaşi arie geografică pot să apară efecte neaşteptate şi evident nedorite. Acesta este unul din motivele pentru care este bine să doriţi folosirea la maxim a echipamentelor cablate (realizaţi o bună cablare structurată a clădirii) şi includerea echipamentelor radio numai în situaţii ceva mai dificile. Menţinerea acestui principiu vă poate salva de la multe neplăceri ulterioare.

Există domenii în care interferenţa radio poate fi fatală

Există domenii în care interferenţa radio poate fi fatală

Tags: ,

La orice casă trebuie să asigurăm utilităţi. În ceea se priveşte apa lucrurile nu sunt întotdeauna la fel de simple ca la bloc: o ţeavă de apă rece care să alimenteze consumul casnic şi centrala termică. De cele mai multe ori ne confruntăm cu necesitatea de a fora puţuri şi a extrage apa din pământ.

În România apa este relativ dură fără să depăşească valori exagerate. Conţinutul mediu de calciu în zona capitalei este de aproximativ 25d (sau 250 mg CaO/litru). Acest conţinut de calciu este dăunător instalaţiilor de încălzire şi pune probleme în utilizarea apei în scop menajer.

Pentru a rezolva această problemă trebuie apelat la instalaţii de dedurizare şi de filtrare. Pentru dedurizare există filtre cu răşină activă care reţine calciul dizolvat în apă şi care evacuează reziduurile prin spălare cu soluţie salină în timpul nopţii. Mai trebuiesc instalate următoarele filtre:

 1. filtru de sedimente
 2. filtru cu carbon activ pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute
 3. filtru cu ultraviolete (dacă reţineţi o rezervă de apă într-un bazin)

Suplimentar la fiecare robinet de bucătărie se poate instala o staţie mică de osmoză inversă pentru filtrarea apei de băut sau de gătit. Există şi varianta filtrării complete a tuturor circuitelor însă nu credem că se justifică din punct de vedere economic pentru că filtrele trebuiesc schimbate periodic iar preţul lor este proporţional cu cantitatea de apă filtrată.

Aceste instalaţii funcţionează de regulă autonom şi nu trebuiesc monitorizate decât pentru schimbarea, destul de rară, a filtrelor. De asemenea dacă apa de băut capătă un gust uşor sărat înseamnă că aparatul de dedurizare nu are suficientă sare în rezervor.

Apa rezultată după dedurizare trebuie să aibă duritate maximă 1d. În mod obişnuit fierul şi manganul se elimină complet în timpul dedurizării. PH-ul apei nu trebuie să se schimbe în urma procesului. La fiecare revizie trebuie măsurată duritatea apei şi recalibrate echipamentele.

Chiar dacă apa este aprovizionată de la reţeaua urbană, este întotdeauna bine să se instaleze astfel de dispozitive. Este posibil ca uneori apa din puţ să fie de o calitate superioară celei de la reţea.

Noi am lucrat foarte bine în acest domeniu cu firma H2O Internaţional

Robinetul magic

Robinetul magic: ţeava de alimentare este de fapt ascunsă în interiorul jetului de apă

Sugestii de automatizare

Cel mai mare pericol pentru o instalaţie de apă este îngheţul. De aceea instalaţia se plasează de obicei în încăperi subterane ferite de îngheţ. Cu toate acestea este o idee bună să se monteze un radiator electric şi să se monitorizeze temperatura din camera instalaţiei. În momentul în care temperatura scade sub 5 grade Celsius radiatorul este pornit automat pentru a preveni îngheţul instalaţiei. Când temperatura depăşeşte 7 grade Celsius radiatorul poate fi oprit.

Tags: , , ,

Cum să decidem dacă e bine să instalăm un şemineu sau nu? Iată mai jos o listă de argumente pro şi contra, precum şi nişte detalii constructive la care e bine să vă gândiţi.

Pro:

 1. Estetică foarte bună: puteţi să vă relaxaţi iarna cu familia sau prietenii în faţa focului
 2. Şemineul bine plasat poate încălzi o bună parte din casă
 3. Dacă automatizaţi climatizarea, căldura emisă de şemineu este economisită la centrala termică (iar combustibilul lemnos încă este mai ieftin decât gazul metan)
 4. Pentru cine ţine cont de feng shui e posibil ca şemineul să reprezinte un element important al locuinţei
 5. E bine să dotaţi şemineul cu geam care poate fi atât rabatat cât şi ridicat prin culisare.

Contra:

 1. Trebuie planificat cât mai devreme deoarece coşul trebuie să se ridice 1-1,5m deasupra celui mai înalt punct de pe acoperiş pentru a avea tiraj. Şi nu vreţi ca el să iasă prin acoperiş prea departe de coama cea mai înaltă!…
 2. Instalarea se face de obicei la parter. Traseul coşului trebuie coordonat cu structura etajelor.
 3. Trebuie să aveţi un loc unde să depozitaţi lemne. Există şi combustibili brichetaţi în comerţ care au un volum mai mic pe unitatea de energie. Dar sunt şi mai scumpi.
 4. Şemineul generează cenuşă care reprezintă o problemă în plus la curăţenie
 5. Vara e bine să ţineţi capacul deschis pentru ca păsările care cad pe coş să aibă şansa să supravieţuiască.

Sugestie: dacă tot montaţi un şemineu luaţi în considerare şi un dispozitiv de împrospătare a aerului în locuinţă cu recuperator de căldură. Costurile sunt asemănătoare şi în plus puteţi trage tubulatura suplimentară pe lângă coşul şemineului. Acest aparat asigură aprovizionarea cu aer proaspăt pe la subsolul casei şi evacuarea aerului uzat capturat în punctul cel mai de sus al spaţiilor de locuit. În timpul acestui proces căldura aerului viciat este recuperată şi transferată aerului proaspăt. Cele mai noi dispozitive au un randament impresionant, aproape de 90%.

Dacă locuinţa este bine izolată o combinaţie şemineu – recuperator de căldură e aproape suficientă. Cu siguranţă este suficientă pentru casele de vacanţă.

Găsiţi pe piaţă o ofertă variată de şeminee. Noi am lucrat pentru şeminee cu firma Macimo pe care o găsiţi la Sphera Building Center stand 087.

Şemineu

Şemineu

Sugestii de automatizare

Cea mai bună automatizare care se poate face aici este termostatarea încăperilor care beneficiază de căldura emisă de şemineu ceea ce va conduce la economie de energie termică. Al doilea lucru important este dotarea încăperii şemineului cu senzor de fum conectat la centrala de alarmă, ceea ce permite avertizarea în timp util al oricărui pericol de incendiu.

Tags: , ,

Începem o serie nouă de articole pentru cei care îşi construiesc casă şi se găsesc în diverse stadii de planificare sau execuţie. Sper ca aceste articole să ajute la crearea unui wish list mai bun. Informaţiile nu sunt de strictă specialitate pentru că nu suntem constructori dar vorbim din experienţa proprie, de utilizatori. Însă când vine vorba de automatizare, puteţi să creşteţi gradul de încredere în informaţii. Aici chiar suntem specialişti.

Referinţele la furnizorii unor terţe elemente pot să ajute în special pe cei care au şantier în zona capitalei.

De asemenea, dacă doriţi mai multe informaţii puteţi să ne sunaţi la numerele de la pagina de contact.

Pentru a rămâne la curent cu toate articolele puteţi să vă abonaţi la fluxul RSS.

Turnare beton

Turnare beton

Tags: ,

Newer entries »